Posted on September 25th, 2020

Flo – Dwergkeeshonddwergkeesje, Pomeranian, spitz nain